امروز : 24
ديروز : 34
ماه : 0
 
 محورهای جشنواره
1- عمران شهری
2- معماری ، زیباسازی و سیما منظر شهری
3- محیط زیست ، بهداشت محیط شهری و مدیریت پسماند
4- گردشگری و هنرهای مردمی
5- اقتصاد شهری و درآمدهای پایدار
6- فرهنگی ، اجتماعی، هنری و ورزشی
7- ترافیک ، حمل و نقل و بار شهری
8- فناوری اطلاعات و ارتباطات و رسانه
9- بافت های تاریخی و میراث ماندگار
10- خدمات شهری و فضای سبز

نحوه ارسال طرح ها :
از طریق سایت http://idea2018.tabriz.ir
آدرس دبیرخانه: تبریز، میدان ساعت، خیابان مقصودیه، خانه نیکدل، دبیرخانه تبریز 2018 شهرداری تبریز